Hạt nhựa PP MH7700

Hạt nhựa PP MH7700

 • Chỉ số MI: 25
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Hãng sản xuất: LG CHEM
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP HP40GK

 • Chỉ số MI: 4
 • Xuất sứ: Aramco
 • Ứng dụng:Kéo sợi, thổi túi bóng kính, dệt bao bì …
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP Y130

 • Chỉ số MI: 4.0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Hãng sản xuất: Lotte
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP H030SG

 • Chỉ số MI: 3.4
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Hãng sản xuất: Reliance
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP H5300

 • Chỉ số MI: 3.5
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Hãng sản xuất: Lotte
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP H03ML

 • Chỉ số MI: 3.2
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: Natpet
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP 1102K IRPC

 • Chỉ số MI: 4
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Hãng sản xuất: IRPC
 • Ứng dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao bì …
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP 1102K APPC

 • Chỉ số MI: 3.4
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: APRC
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP 500P

 • Chỉ số MI: 3.0
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: Sabic
 • Ứng dụng sản xuất: Kéo sợi dệt bao, dây thừng, hàng gia dụng…
Xem chi tiết Xem chi tiết