Hạt nhựa PP HP40GK

  • Chỉ số MI: 4
  • Xuất sứ: Aramco
  • Ứng dụng:Kéo sợi, thổi túi bóng kính, dệt bao bì …
SPEC Hạt nhựa PP HP40GK
Hạt nhựa PP HP40GK