Hạt nhựa GPPS 5250

Hạt nhựa GPPS 5250

 •  Chỉ số MI: 7.0
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: Formosa
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa GPPS 525N

 •  Chỉ số MI: 7.0
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: Vietnam PS
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa GPPS 1450

 • Chỉ số MI: 5.0\
 • Xuất xứ: Singapore
 • Hãng sản xuất: TPSC
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa GPPS 550N

 • Chỉ số MI: 2.3
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: Formosa
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa GPPS GP150

 •  Chỉ số MI: 8.0
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Hãng sản xuất: IRPC
Xem chi tiết Xem chi tiết