Hạt nhựa PP M9600

Hạt nhựa PP M9600

 • Chỉ số MI: 25
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Hãng sản xuất: Hồ Nam
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP L270A

 • Chỉ số MI: 25
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Hãng sản xuất: Lotte
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP R680S

 • Chỉ số MI: 28
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Hãng sản xuất: SK
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP 9413

 • Chỉ số MI: 20
 • Xuất xứ: Singapore
 • Hãng sản xuất: TPC
 • Ứng dụng sản xuất: tráng màng, bao bì thực phẩm, film.
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP 9415

 • Chỉ số MI: 30
 • Xuất xứ: Singapore
 • Hãng sản xuất: TPC
 • Ứng dụng sản xuất: Tráng lên bao bì,…
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP 9412

 • Chỉ số MI: 20
 • Xuất xứ: Singapore
 • Hãng sản xuất: TPC
 • Ứng dụng sản xuất: tráng màng, bao bì thực phẩm, film.
Xem chi tiết Xem chi tiết