Hạt nhựa LLDPE 3470

Hạt nhựa LLDPE 3470

 • Chỉ số MI: 21
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: TAISOX
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LLDPE 118WJ

 • Chỉ số MI: 1
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: Sabic
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LLDPE FC21HN

 • Chỉ số MI: 1
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: SPDC
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LLDPE 3224

 • Chỉ số MI: 2
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Hãng sản xuất: Hanwha
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LLDPE Q1018H

 • Chỉ số MI: 1
 • Xuất xứ: QATAR
 • Hãng sản xuất: QATOFIN
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LLDPE Q2018H

 • Chỉ số MI: 2.0
 • Xuất xứ: Qatar
 • Hãng sản xuất: Qatofin
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LLDPE FD21HN

 • Chỉ số MI: 2
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: SPDC
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LLDPE 218B

 • Chỉ số MI: 2
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: Sabic
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LLDPE 2122BS

 • Chỉ số MI: 2.2
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: Aramco
Xem chi tiết Xem chi tiết