Hạt nhựa PP MH7700

Hạt nhựa PP MH7700

 • Chỉ số MI: 25
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Hãng sản xuất: LG CHEM
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP K8009

 • Chỉ số MI: 9
 • Xuất sứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: Tairipro
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP HP40GK

 • Chỉ số MI: 4
 • Xuất sứ: Aramco
 • Ứng dụng:Kéo sợi, thổi túi bóng kính, dệt bao bì …
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP M9600

 • Chỉ số MI: 25
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Hãng sản xuất: Hồ Nam
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP L270A

 • Chỉ số MI: 25
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Hãng sản xuất: Lotte
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP R680S

 • Chỉ số MI: 28
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Hãng sản xuất: SK
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP 9413

 • Chỉ số MI: 20
 • Xuất xứ: Singapore
 • Hãng sản xuất: TPC
 • Ứng dụng sản xuất: tráng màng, bao bì thực phẩm, film.
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP 9415

 • Chỉ số MI: 30
 • Xuất xứ: Singapore
 • Hãng sản xuất: TPC
 • Ứng dụng sản xuất: Tráng lên bao bì,…
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP 9412

 • Chỉ số MI: 20
 • Xuất xứ: Singapore
 • Hãng sản xuất: TPC
 • Ứng dụng sản xuất: tráng màng, bao bì thực phẩm, film.
Xem chi tiết Xem chi tiết