Hạt nhựa PP HP500N

Hạt nhựa PP HP500N

 • Chỉ số MI: 12
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: Basell
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP 1100NK

 • Chỉ số MI: 11
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Hãng sản xuất: IRPC
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP H12ML

 • Chỉ số MI: 12
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: Natpet
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP 1100N APC

 • Chỉ số MI: 12
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: APC
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP I3110

 • Chỉ số MI: 11
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: BSR
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa PP 1100N OMAN

 • Chỉ số MI: 12
 • Xuất xứ: Oman
 • Hãng sản xuất: Oman
Xem chi tiết Xem chi tiết