Hạt nhựa PP H12ML

  • Chỉ số MI: 12
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Hãng sản xuất: Natpet

SPEC Hạt nhựa PP H12ML

Hạt nhựa PP H12ML