HD TR 144

SPEC HẠT NHỰA HDPE – TR144 TR-144 Polyethylene

SPEC HẠT NHỰA HDPE – TR144 TR-144 Polyethylene

HD TR 144

Sản xuất các loại túi xách, túi rác