Hạt nhựa PP 1100N APC

  • Chỉ số MI: 12
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Hãng sản xuất: APC

SPEC Hạt nhựa PP 1100N APC

Hạt nhựa PP 1100N APC