Hạt nhựa PP 9415

  • Chỉ số MI: 30
  • Xuất xứ: Singapore
  • Hãng sản xuất: TPC
  • Ứng dụng sản xuất: Tráng lên bao bì,…

Hạt nhựa PP 9415