Hạt nhựa PP 9412

  • Chỉ số MI: 20
  • Xuất xứ: Singapore
  • Hãng sản xuất: TPC
  • Ứng dụng sản xuất: tráng màng, bao bì thực phẩm, film.

Hạt nhựa PP 9412