Hạt nhựa PP H03ML

  • Chỉ số MI: 3.2
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Hãng sản xuất: Natpet

 

Hạt nhựa PP H03ML