Hạt nhựa PP 1102K APPC

  • Chỉ số MI: 3.4
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Hãng sản xuất: APRC

SPEC Hạt nhựa PP 1102K APPC

Hạt nhựa PP 1102K APPC