Chương trình Team building Hè 2022

20/07/2022 259 lượt xem

Nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ công ty, Ban Lãnh đạo và Công đoàn công ty đã tổ chức chương trình Team building cho CBNV công ty

Chương trình Team building Hè 2022
Chương trình Team building Hè 2022
Chương trình Team building Hè 2022
Chương trình Team building Hè 2022
Chương trình Team building Hè 2022
Chương trình Team building Hè 2022
Chương trình Team building Hè 2022
Chương trình Team building Hè 2022
Chương trình Team building Hè 2022