Hạt nhựa GPPS 5250

Hạt nhựa GPPS 5250

 •  Chỉ số MI: 7.0
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: Formosa
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa GPPS 525N

 •  Chỉ số MI: 7.0
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Hãng sản xuất: Vietnam PS
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa GPPS 1450

 • Chỉ số MI: 5.0\
 • Xuất xứ: Singapore
 • Hãng sản xuất: TPSC
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa GPPS 550N

 • Chỉ số MI: 2.3
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: Formosa
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa GPPS GP150

 •  Chỉ số MI: 8.0
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Hãng sản xuất: IRPC
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa HIPS 9450

 • Chỉ số MI: Đang cập nhật
 • Xuất sứ: Đài Loan
 • Nhà sản xuất:Tairirex
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa HIPS 8250

 • Chỉ số MI: ..
 • Xuất sứ: Đài Loan
 • NCC: ..
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa HIPS 576H

 • Chỉ số MI: 5.5
 • Xuất xứ: Đức
 • Hãng sản xuất: Ineos Styrolution
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa HIPS HI650

 • Chỉ số MI: 8
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Hãng sản xuất: IRPC
Xem chi tiết Xem chi tiết