Hạt nhựa HIPS 8250

  • Chỉ số MI: ..
  • Xuất sứ: Đài Loan
  • NCC: ..

Hạt nhựa HIPS 8250