Hạt nhựa LDPE FT6230

Hạt nhựa LDPE FT6230

  • Chỉ số MI: 2.0
  • Xuất xứ: UAE
  • Hãng sản xuất: Borealis
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LDPE FD0474

  • Chỉ số MI: 4
  • Xuất xứ: Qatar
  • Hãng sản xuất:QAPCO
Xem chi tiết Xem chi tiết