Hạt nhựa LLD M200024 SABIC

Hạt nhựa LLD M200024 SABIC

 • Chỉ số MI: Đang cập nhật
 • Hãng sản xuất: SABIC
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LDPE C150Y

 • Chỉ số MI: 5
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Hãng sản xuất: PETLIN
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LDPE LFI2047A

 • Chỉ số MI: 4.7
 • Xuất xứ: Iran
 • Hãng sản xuất: ARYA SASOL
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LDPE 2426K

 • Chỉ số MI: 4.0
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Hãng sản xuất: PTT
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LDPE 2426H

 • Chỉ số MI: 1.9
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Hãng sản xuất: PTT
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LDPE 260GG

 • Chỉ số MI: 5
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Hãng sản xuất: Titan Lotte
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LDPE 2427H

 • Chỉ số MI: 1.9
 • Xuất xứ: Ả rập Xê út
 • Hãng sản xuất: Basell
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LDPE 2427K

 • Chỉ số MI: 4
 • Xuất sứ: Ả -rập
 • Hãng sản xuất: Basell
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa LDPE N125Y

 • Chỉ số MI: 2.5
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Hãng sản xuất: PETLIN
Xem chi tiết Xem chi tiết