TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

26/07/2022 143 lượt xem

Thông tin tuyển dụng

HƯỚNG DẪN ỨNG TUYỂN VÀO QUỐC ĐẠT PLATIC

1. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Nội dung quy trình tuyển dụng

2. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

Nội dung hồ sơ tuyển dụng

3. LIÊN HỆ

Nội dung liên hệ tuyển dụng