Hạt nhựa PP HT031

  • Chỉ số MI: 3
  • Xuất xứ: Cô Oét
  • Hãng sản xuất: PIC

 SPEC Hạt nhựa PP-HT031

Hạt nhựa PP HT031