Hạt nhựa PP HGX030

  • Chỉ số MI: 3.0
  •  Xuất xứ: Ả rập Xê út
  •  Hãng sản xuất: Saudi Polymer

SPEC Hạt nhựa PP hgx-030

 

 

Hạt nhựa PP HGX030