Hạt nhựa PP 456J

  • Chỉ số MI: 3.4
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Hãng sản xuất: Basell

SPEC Hạt nhựa PP-456J-YARN-BASELL

Hạt nhựa PP 456J