Hạt nhựa PP 1128N

  • Chỉ số MI: 10.5
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Hãng sản xuất: APC

SPEC Hạt nhựa PP 1128N

Hạt nhựa PP 1128N