Hạt nhựa ABS 750SW

  • Chỉ số MI: 38
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: Kumho Petrochemical

Hạt nhựa ABS 750SW