Hạt nhựa SAN 330I

  • Chỉ số MI: 8
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: Kumho Petrochemica

Hạt nhựa SAN 330I