Hạt nhựa HDPE TR144 SAUDI

  • Chỉ số MI: 0.18
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Hãng sản xuất: Saudi Polymer

SPEC Hạt nhưa HDPE-TR144

Hạt nhựa HDPE TR144 SAUDI