Hạt nhựa HDPE HS5502

  • Chỉ số MI: 0.35
  • Xuất xứ: Braxin
  • Hãng sản xuất: Braskem

Hạt nhựa HDPE HS5502