Hạt nhựa HDPE 5502 USA

  • Chỉ số MI: 0.35
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Hãng sản xuất: MB BARTER

Hạt nhựa HDPE 5502 USA