Hạt nhựa HDPE 5000S

  • Chỉ số MI: 0.8
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Hãng sản xuất: PTT

SPEC Hạt nhựa HDPE 5000S

Hạt nhựa HDPE 5000S