Hạt nhựa HDPE M200056

  • Chỉ số MI: 20
  • Hãng sản xuất: Sabic
  • Xuất xứ: Ả Rập

SPEC Hạt nhựa HDPE M200056

Hạt nhựa HDPE M200056
Hạt nhựa HDPE M200056
Hạt nhựa HDPE M200056