Hạt nhựa SAN 80HF

Hạt nhựa SAN 80HF

  • Chỉ số MI: 3
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: LG CHEM
Xem chi tiết Xem chi tiết

Hạt nhựa SAN 330I

  • Chỉ số MI: 8
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: Kumho Petrochemica
Xem chi tiết Xem chi tiết